buscar

Persoonlijke ondersteuning in 7 talen                                              Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, Duits, Nederlands

HomeGlobal C.S.CPreferential C.S.C.

Preferential C.S.C.

International Support Center

Preferential C.SC.

De voorkeursservice van onze internationale klantenservice bestaat uit een team van technici met bewezen ervaring in het beheer, onderhoud en de aandacht voor complexe installaties in een veelheid aan bedrijfssectoren.

De voorkeursservice is bedoeld voor gebruikers met geïntegreerde oplossingen met middelgrote tot grote volumes, of gebruikers die beschikken over een service voor uitbesteding zoals Global Outsourcing EDICOM.

Deze service behelst de toewijzing aan de klant van een speciale groep technici, die verantwoordelijk zijn voor continue ondersteuning van de gebruiker. De langdurige ondersteuning door dezelfde mensen resulteert in een grondige kennis van de oplossing van de klant, wat zich vertaalt naar een snelle oplossing van ieder soort incidenten, hoe complex of speciaal die ook mogen zijn.

Met de aanschaf van een EDICOM Outsourcing oplossing, of een van de zogenaamde “uitgebreide” oplossingen, krijg je direct toegang tot de voorkeursservice. Maar de voorkeursservice kan ook specifiek worden gecontracteerd, onafhankelijk van de geïmplementeerde oplossing.

EDICOM Contact

international support center

100% Service

  • Gespecialiseerd advies per sector en land
  • 24x7 klantenservice
  • Mondiale outsourcing van de beheertaken en -processen gerelateerd aan je platform voor elektronische B2B handel