buscar

LOGISTICS
Specialisten in EDI voor de sector

HomeIndustrieën Logistics

Logistics

Specialisten in EDI voor de sector

De recente trend tot subcontractering van de diensten voor transport, opslag en afhandeling van goederen, heeft geleid tot de invoering van modellen voor de uitwisseling van elektronische informatie, gebaseerd op EDI (Electronic Data Interchange) standaarden, en van communicatieprotocollen die zijn aangepast aan de bijzonderheden van de uitwisseling van commerciële documenten tussen bedrijven (Valude Added Network, AS2, Webservices, etc.).

De integratie van de EDI bij logistieke operators vereist een aanvullende inspanning van deze bedrijven, die hun processen niet alleen moeten integreren met hun eigen klanten, maar ook met de eindklanten van de goederen, douanes, etc.

In een zo complex scenario is het van kritiek belang om te kunnen vertrouwen op efficiënte systemen die zorgen voor automatisering van de processen voor communicatie en aangifte van goederenverkeer.


Hoe kunnen de oplossingen van EDICOM mij helpen?
Doel:

Integreren van een permanente communicatiestroom tussen leverancier, logistieke operator en klant.

Hoe:
  • Door invoering van een gedeeld berichtensysteem dat informeert over de goederenbewegingen tussen de verschillende opslagplaatsen.
  • Door ontwikkeling van een permanente traceerbaarheid van de berichten die zijn verzonden en ontvangen door de aan de goederenbewegingen deelnemende partijen: Leverancier, Klant en Logistieke Operator.
  • Door het delen van informatie tussen Leverancier en Logistiek Operator voor de controle in real time van informatie over de beschikbare voorraden in elke opslagplaats.
Doel:

In één instrument al mijn elektronische communicatie verenigen: in gestandaardiseerd of eigen formaat van de klant.

Hoe:
  • Met behulp van B2B communicatieoplossingen die de verwerking van multi-standaard structuren toestaan, voor het werken met ieder soort bericht (EDIFACT< X12, VDA, UBL...).
  • Met systemen die de verwerking van proprietaire datastructuren toestaan, voor 1 op 1 uitwisseling met de belangrijkste klanten.
  • Met multi-formaat vertaaloplossingen die in staat zijn tot integratie met het ERP.
Oplossingen & Services:
Doel:

Reduceren van de kosten van de vereiste structurering en operaties voor het onderhouden van mijn IT infrastructuur.

Hoe:
  • Door uitbesteding aan een provider van de hardware- en softwaretechnologie die nodig is voor het onderhouden van de B2B communicatie.
  • Door delegeren van het beheer en onderhoud van mijn communicatieplatform aan derden, met volledige toewijding en 24x7 monitoring.
Oplossingen & Services:
Doel:

Garanderen van de verzending en ontvangst van ieder elektronisch bericht via één enkel verbindingspunt.

Hoe:
  • Met behulp van een infrastructuur die mijn communicatie garandeert met iedere partner, onafhankelijk van het gebruikte protocol (Webservices, FTP, OFTP2, AS2, https, etc.).
  • Via een Netwerk voor Toegevoegde Waarde met directe connectiviteit met de belangrijkste partijen in de sector, en interoperabiliteitsakkoorden met de belangrijkste VAN's in de wereld.

Contact Edicom

Automatiseer de communicatie met al je partners en klanten.

Klanten uit de sector