buscar

Supply Chain Management
Optimaliseer voorraden door implementatie van CRP/VMI

Voordelen

  • Voorraadtekorten verdwijnen.
  • Kleinere voorraden in de magazijnen van de klant en de leverancier.
  • Optimale planning en inzet van middelen bij de productie en levering van het product. 
  • Kortere leveringstermijnen.
  • Reductie van de operationele - en financieringskosten.
  • Toename van de verkopen.

Gerelateerde documentatie