buscar

Supply Chain Management
Optimaliseer voorraden door implementatie van CRP/VMI

CRP-VMI

Gegevensanalyse en vraagvoorspelling

De informatie over verkopen en stocks die de leverancier ontvangt, dient te worden verwerkt door specifieke applicaties voor gegevensanalyse en inschatting van de vraag.

Deze systemen staan een gedetailleerde analyse toe van de met de klant uitgewisselde informatie, en kunnen bovendien rekening houden met de in de ERP geregistreerde statistieken, waarna ze de interne gegevens van de leverancier kunnen vergelijken met degene die de klant via EDI heeft toegestuurd.

Het systeem voor vraagvoorspelling past wiskundige algoritmen toe op de gegevens, om te berekenen wat de behoefte is aan producten op het verkooppunt. Deze berekeningen houden rekening met bijzondere aspecten zoals minimale bestellingen, cacaciteit van wagens, aanbiedingen, seizoenseffecten bij de verkoop...

CRP/VMI oplossing van EDICOM

CRP FLOW is het door EDICOM ontwikkelde instrument voor de analyse van gegevens afkomstig van EDI berichten of van het interne beheersysteem.

Het betreft een applicatie die in staat is om gegevens te verwerken op basis van geavanceerde wiskundige modellen, voor het inschatten van de behoefte aan bevoorrading van de distributeur, op basis van registraties zoals:

 • Geschiedenis van verkopen, consumptie, voorraadtekorten, verliezen...
 • Bestaan van aanbiedingen die kunnen zorgen voor vraagpieken op bepaalde momenten.
 • Kalenders voor het inschatten van toe- of afname van de vraag die is te voorzien op basis van seizoenseffecten.
 • Vervaldata van producten
 • Capaciteit van de transportmiddelen
 • Opslagcapaciteit op de plaats van bestemming
 • ..etc...

Voordelen

 • Voorraadtekorten verdwijnen.
 • Kleinere voorraden in de magazijnen van de klant en de leverancier.
 • Optimale planning en inzet van middelen bij de productie en levering van het product. 
 • Kortere leveringstermijnen.
 • Reductie van de operationele - en financieringskosten.
 • Toename van de verkopen.

Gerelateerde documentatie