buscar

Supply Chain Management
Optimaliseer voorraden door implementatie van CRP/VMI

CRP-VMI

Elektronische Gegevensuitwisseling EDI

De toepassing van een CRP/VMI systeem vereist een permanente en door klant en leverancier overeengekomen uitwisseling van informatie. Deze informatie dient in elektronisch formaat beheerd te worden en wel met gebruikmaking van een EDI oftewel Electronic Data Interchange systeem.

Het gebruik van EDI maakt het mogelijk om berichten uit te wisselen in een gestandaardiseerd formaat dat begrijpelijk is voor klant en leverancier, en om de informatie te integreren in de ERP voor een afhandeling die in overeenstemming is met de beheersystemen van de bedrijven.

EDI uitwisselingen in een CRP/VMI model

  • De klant of distributeur verstuurt periodiek (dagelijks, wekelijks...) zijn verkoopstatistieken naar de leverancier met standaarddocumenten EDIFACT, X12, XML...
  • Ter aanvulling kan hij ook de voorraadcijfers van zijn goederen bij de verschillende verkooppunten of bezorgpunten meesturen, ook met gebruikmaking van EDI berichten.
  • De EDI oplossing van de leverancier ontvangt de documenten met stocks en/of verkopen, zorgt dat ze van de EDI standaard getransformeerd worden naar een datamodel dat analyses mogelijk maakt, en maakt ze gereed voor verwerking door de CRP/VMI applicaties.

Voordelen

  • Voorraadtekorten verdwijnen.
  • Kleinere voorraden in de magazijnen van de klant en de leverancier.
  • Optimale planning en inzet van middelen bij de productie en levering van het product. 
  • Kortere leveringstermijnen.
  • Reductie van de operationele - en financieringskosten.
  • Toename van de verkopen.

Gerelateerde documentatie