buscar

Supply Chain Management
Optimaliseer voorraden door implementatie van CRP/VMI

CRP-VMI

Automatisch proces voor Inkopen en Verzendingen

De analyse van de gegevens en de daaropvolgende inschatting van de vraag op termijn, moet worden geconcretiseerd in de gedetailleerde verzending van de goederen naar het distributiepunt.

Daartoe moeten de geaggregeerde voorspellingen van de consumptie geconcretiseerd worden in de vorm van productzendingen in delen, waarmee voldaan kan worden aan de vraag van de eindklanten op lange termijn.

CRP FLOW, op basis van de resultaten van de vraagvoorspelling, produceert inkoopopdrachten of verzendberichten voor goederen, die vooraf via EDI verwerkt en naar de klant verzonden worden om deze te informeren over de productzendingen die gerealiseerd gaan worden.

Aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden bij de aanmaak van inkoopopdrachten

 • Vervaldata van producten in geval van bederfelijke goederen
 • CRP onderhandelingsovereenkomsten overeengekomen met de klant, waarbij de leveringsopdrachten aangepast zijn conform de met de distributeur overeengekomen voorwaarden.
 • Configuratie van minimale eenheden van levering.
 • Configuratie van de transportcapaciteit, wat het toestaat om leveringsopdrachten te realiseren met gecombineerde producten voor optimale benutting van de laadcapaciteit.
 • Registratie van de capaciteit van de verschillende productiemiddelen, om leveringsopdrachten te realiseren die beantwoorden aan de geschatte vraag, op basis van de bestaande productvoorraad in de magazijnen van de leverancier en de gemiddelde productietermijn van nieuwe eenheden.

Voordelen

 • Voorraadtekorten verdwijnen.
 • Kleinere voorraden in de magazijnen van de klant en de leverancier.
 • Optimale planning en inzet van middelen bij de productie en levering van het product. 
 • Kortere leveringstermijnen.
 • Reductie van de operationele - en financieringskosten.
 • Toename van de verkopen.

Gerelateerde documentatie