buscar

Supply Chain Management
Optimaliseer voorraden door implementatie van CRP/VMI

CRP-VMI

Veelgestelde Vragen

Wat zijn de doelen van CRP/VMI?

Dit systeem streeft naar de reductie van stocks over de gehele leveringsketen en naar de verzending van complete productbezorgingen, zodat uiteindelijk voorraadtekorten op het verkooppunt vermeden worden.

Wat is het bereik van CRP/VMI?

Dit strekt zich uit over de gehele leveringsketen, richt zich in de eerste plaats op leveranciers en distributeurs en uiteindelijk ook op de logistieke operators. Het model hangt af van het gebruikte distributiesysteem, zodat bij het proces ook logistieke platforms of distributiecenters, of zelfs individuele winkels betrokken kunnen worden.

Hoe werkt een CRP/VMI systeem?

Leverancier en distributeur moeten het eens zijn over en betrokken zijn bij de implementatie van een CRP systeem. De distributeur verstrekt periodiek informatie over zijn verkopen of stocks door middel van EDI berichten aan de leverancier.

De leverancier ontvangt deze gegevens, onderwerpt ze aan wiskundige processen voor voorspelling van de vraag, en aan de hand van de resultaten stelt hij een leveringsplan op dat de service garandeert en voorkomt dat de distributeur geconfronteerd wordt met voorraadtekorten.

De CRP oplossing van de leverancier automatiseert dit proces en stuurt aan de EDI oplossing van de klant de verzendberichten die corresponderen met de details van het te leveren product.

Kan ik in het voorspellingsmodel aspecten zoals aanbiedingen of seizoenseffecten meenemen?

De oplossingen van EDICOM zijn onder andere in staat om de voorspellingen aan te passen aan aspecten zo divers als aanbiedingen, seizoenseffecten bij de verkoop, laadcapaciteit van wagens, optimalisatie van laadruimten, realisatie van gecombineerde productladingen, etc.

Wat zijn de voordelen voor de leverancier?

Het stelt hem in staat om vooraf de voorziene vraag te kennen en zijn productie- en bezorgingsplannen daaraan aan te passen. Dit draagt bij aan optimalisatie van de beschikbare middelen en aan een kleiner aantal incidenten bij de bestellingen, wat uiteindelijk resulteert in een kostenreductie.

De inkoopafdeling kan zijn bestellingen van grondstoffen fijner afstemmen, er zijn hiervan minder aanwezig in de magazijnen, men beschikt over een stabiele voorspelling van de vraag, wat uiteindelijk leidt tot betere financieringsvoorwaarden en nauwkeuriger cash flow voorspellingen.

Wat zijn de voordelen voor de distributeur?

De distributeur verzekert zich van een correcte en tijdige levering aan zijn verkooppunten. Hij houdt de optimale voorraad voor de beste mogelijke service aan de eindklanten, verbetert zijn interne processen en reduceert kosten. In het geval van bederfelijke goederen zijn de voordelen nog groter, want de continue en tijdige bevoorrading is gegarandeerd en praktisch zonder verliezen.

Op het verkooppunt worden voorraadtekorten vermeden, wat zich vertaalt naar meer verkopen en een beter imago bij de eindklant, die altijd het product vindt dat hij zoekt.

De toepassing van CRP verbetert de service aan de eindklant en maakt een soepeler magazijnbeheer mogelijk met een kleiner aantal producten.

 

Voordelen

  • Voorraadtekorten verdwijnen.
  • Kleinere voorraden in de magazijnen van de klant en de leverancier.
  • Optimale planning en inzet van middelen bij de productie en levering van het product. 
  • Kortere leveringstermijnen.
  • Reductie van de operationele - en financieringskosten.
  • Toename van de verkopen.

Gerelateerde documentatie