buscar

Supply Chain Management
Optimaliseer voorraden door implementatie van CRP/VMI

CRP-VMI

Wat is het?

De CRP/VMI technologie staat voor de Engelse termen “Continuous Replenishment Planning” of “Vendor Managed Inventory”.

De systemen voor continue bevoorrading vinden plaats binnen het kader van het ECR (Efficient Consumer Response) initiatief, om te zorgen dat de eindklant de grootste waarde, de beste service en de maximale variatie aan producten geleverd krijgt.

Hiervoor is een totale synchronisatie noodzakelijk tussen vraag en aanbod over de gehele leveringsketen, door middel van gegevensuitwisseling tussen de partijen die betrokken zijn bij het leveren van de dienst (Leverancier, Distributeur, Logistieke Operator). De uitgewisselde informatie wordt onderworpen aan complexe wiskundige analyses om de vraag accuraat in te schatten en zo bestellingen te kunnen verwerken die zijn aangepast aan de werkelijke behoeften van de klant.

CRP-VMI Continuous Replenishment Planning

De CRP/VMI oplossing van EDICOM implementeert een beheermodel dat is gebaseerd op 3 essentiƫle componenten:

  • Services voor elektronische uitwisseling van gegevens tussen distributeur, leverancier en logistieke operator via EDI (Electronic Data Interchange) gereedschappen.
  • Specifieke gereedschappen voor de analyse en behandeling van de uitgewisselde informatie met behulp van complexe algoritmen ter voorspelling van de vraag.
  • Mechanismen voor de automatische aanmaak van bestellingen, verzendberichten en aankooporders, met het doel om te beantwoorden aan de voorziene vraag door de efficiënte bezorging van goederen op het gewenste moment.

 

Voordelen

  • Voorraadtekorten verdwijnen.
  • Kleinere voorraden in de magazijnen van de klant en de leverancier.
  • Optimale planning en inzet van middelen bij de productie en levering van het product. 
  • Kortere leveringstermijnen.
  • Reductie van de operationele - en financieringskosten.
  • Toename van de verkopen.

Gerelateerde documentatie