buscar

EDICOM Long Term Archiving                                                        Volledige, veilige en langdurige opslag van alle soorten elektronische documenten.

HomeOplossingenElektronische ArchiveringEDICOM Lange Termijn Archivering Maak kennis met de oplossing voor elektronische opslag

Elektronische Archivering

Service voor lange termijn elektronische conservering van documenten

EDICOMLta (EDICOM Long term archiving) is de service voor gecertificeerde lange termijn elektronische opslag, die EDICOM aanbiedt als gekwalificeerde leverancier van trustdiensten.

De service past op alle beschermde documenten en gegevens de methoden voor identificatie, digitale handtekening en elektronische tijdstempel toe die gereguleerd worden door de verordening eIDAS, om de integriteit en authenticiteit van de bestanden in de loop van de tijd te garanderen. Facturen, BTW boeken, contracten, loonstroken, verkoopverslagen, bestellingen, video's, beelden, geluidclips... ongeacht het type of bestandsindeling zijn alle beschermd onder de figuur die is gecertificeerd door de Europese autoriteiten als "Trusted Third Party".

"Gecertificeerde" lange termijn elektronische opslag

Een service die is ontwikkeld volgens de technische vereisten voor beveiliging zoals gereguleerd in de Europese Verordening 910/2014 (eIDAS), betreffende de elektronische identificatie en de trustdiensten voor elektronische opslag van documenten.

EDICOM fungeert als een gekwalificeerde leverancier van trustdiensten die juridische en wettelijke geldigheid toevoegt aan documenten en bestanden, wat deze de categorie toekent van bewijslast tegenover derden in het kader van de Europese Unie.

De actieve rol van EDICOM als trusted third party behelst het uitvoeren van permanente audits op ons elektronische opslagsysteem, overeenkomstig de hoogste internationale beveiligingsnormen. Zoals de ISO-14641 die garant staat voor het betrouwbaar functioneren van een informatiesysteem voor behoud van digitale informatie, of de ISO 27001 die de veilige informatiebehandeling in een systeem met datastromen certificeert.

Daarnaast beschikt ons elektronische opslagsysteem ook over lokale certificeringen in die regio's waar specifieke wetgeving bestaat inzake elektronische bewaring, zoals bijvoorbeeld de Conservazione Elettronica in Italië, of de NOM151 in Mexico.

ISAE 3402 ISO 27001 ISO 14641

Op functioneel niveau gaat het om een veelzijdig instrument met vier kenmerken dat het beheer en juridische bewaring van elektronische documenten mogelijk maakt, via een beveiligde web-omgeving met een garandeerde beschikbaarheid van 100%.

EDICOM Long Term Archiving  

Opslag: Mechanismen voor identificatie, classificatie, bewaring, weergave en bieden van toegang tot elektronische documenten voor informatieve, commerciële en fiscale doeleinden... enz.

Metadata, tags, bewijzen, controle van documenten...

   
EDICOM Long Term Archiving  

Beveiliging:Geavanceerde mechanismen voor elektronische handtekeningen en elektronische tijdstempels, die de authenticiteit en integriteit van documenten garanderen vanaf het moment dat ze worden gearchiveerd.

Sterke authenticatie, ISO 27001, tijdstempels + bewijzen, controle op handelingen, geavanceerde digitale XAdES handtekeningen... enz.

   
EDICOM Long Term Archiving  

Lange termijn:Permanente "herverzekering" van alle documenten met een vastgestelde frequentie voor het beheer van de elektronische certificaten van de bestanden om technologische of veiligheidsredenen.

De handtekeningen en elektronische tijdstempels van de documenten doorlopen periodiek controleprocessen om de informatie in de loop van de tijd te herverzekeren en bewaren.

   
EDICOM Long Term Archiving  

Toegankelijkheid:De beschikbaarheid van het systeem is contractueel gewaarborgd via onze SLA (Service Level Agreement). Alle bewaarde documenten zijn toegankelijk via uw eigen informatiesysteem of met toegang tot een beveiligde en persoonlijke webomgeving.

Verbinding met de service door middel van een eigen connector van EDICOM, of via onze Restful service (API).

EDICOM Leverancier van Gekwalificeerde Trustdiensten

EDICOM Long Term Archiving

Alles over gecertificeerde elektronische opslag: eBook downloaden

eBook verordening eIDAS

Wij hebben de oplossing

Wij hebben de oplossing