buscar

EDICOM Long Term Archiving                                                        Volledige, veilige en langdurige opslag van alle soorten elektronische documenten.

HomeOplossingenElektronische ArchiveringKenmerken van lange termijn elektronische opslag

Elektronische Archivering

Kenmerken van lange termijn elektronische opslag

Grote bedrijven moeten veel van hun documenten en gegevens met garanties bewaren. In tegenstelling tot een standaard back-up, moeten de bestanden bestand zijn tegen het verstrijken van de tijd. Een complexe taak als wij kijken naar de snelle evolutie van de technologie, die elektronische opslagsystemen waardeloos kan maken die aanvankelijk efficiënt waren.

Laten we eens kijken welke belangrijke aspecten essentieel zijn voor het kiezen van een lange termijn oplossing voor elektronische opslag:

EDICOM Long Term Archiving  

Verwar een lange termijn opslagsysteem niet met een service voor opslag van bestanden:
Een lange termijn systeem voor elektronische opslag beheert batches van documenten, indexeert deze en slaat ze op in de tijd, zoals een eenvoudige service voor opslag van bestanden zou kunnen doen. Het belangrijkste verschil is de garantie van integriteit en authenticiteit, die demonstreert dat deze gegevens niet zijn gewijzigd in de loop van de tijd, en die de documenten voorziet van wettelijke bewijskracht tegenover derden. Om deze reden beantwoordt een lange termijn systeem voor elektronische opslag aan een logica voor het bewaren van gegevens, op basis van technische criteria die worden geregeld door de toepasselijke wetgeving in alle Europese staten.

   
EDICOM Long Term Archiving  

Kies een informatiedrager of platform voor bewaring van gegevens dat stabiel is op lange termijn:
Het is absoluut noodzakelijk om te beschikken over een opslagmedium dat de bewaring, niet-corruptie en toegankelijkheid van gegevens in de loop van de tijd garandeert. Momenteel zijn systemen die via de cloud werken in de plaats gekomen van CD‘s of DVD‘s, vanwege hun onbeperkte capaciteit voor het bewaren van bestanden.

   
EDICOM Long Term Archiving   Weet precies waar de documenten en bestanden zijn opgeslagen:
De documenten en bestanden die beschermd worden, bevatten vaak gevoelige gegevens van bedrijven, klanten en werknemers. Deze documenten met gevoelige informatie kunnen worden beïnvloed door lokale of Europese wetgeving op aspecten zoals gegevensbescherming, die vereisen dat de fysieke servers zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden. Daarom is het belangrijk om de fysieke infrastructuur van de lange termijn oplossing voor elektronische opslag te kennen.
   
EDICOM Long Term Archiving  

Kies standaard formaten om de levenscyclus van het document te verlengen:
De indeling van de gegevensopslag is een belangrijk onderdeel als we aan langdurig gebruik denken. Als we elektronische werken is het vooral raadzaam om standaard formaten te gebruiken, die op grote schaal geïmplementeerd zijn en ondersteund worden door een veelheid van toepassingen die de levensduur en het gebruik van gegevens in de tijd verlengen.

   
EDICOM Long Term Archiving   Ken de verplichtingen die de leverancier op zich neemt ten aanzien van de bescherming en toegankelijkheid van gegevens:
De opgeslagen gegevens hebben een doel en moeten op ieder moment gemakkelijk en veilig kunnen worden teruggevorderd. Het is belangrijk om het niveau van betrokkenheid te kennen dat onze service operator biedt, en of deze beschikt over een SLA (Service Level Agreement) dat de beschikbaarheid van de dienst schriftelijk garandeert.
Daarnaast is het belangrijk om te weten over welke personele en technische middelen het bedrijf beschikt om haar verplichtingen op belangrijke aspecten zoals de behandeling van incidenten, natuurrampen enz. te garanderen. In die zin is het nodig om systemen voor bescherming van documenten te gebruiken die een permanente replicatie van middelen en registraties in real-time garanderen.
   
EDICOM Long Term Archiving   Overtuig u ervan dat de oplossing mechanismen voor elektronische controle toepast:
De presentatie van een volledig dossier van bewijs is essentieel. In het geval van een geschil dat de verstrekking van documenten aan de betrokken derde partijen vereist, dient de lange termijn oplossing voor elektronische opslag van gegevens een registratie te overleggen van gebeurtenissen en acties die zijn uitgevoerd op de documenten. Dit betekent dat voor elk van de bewaarde documenten een testbestand geleverd moet worden dat het document, het tijdstempel en de elektronische handtekening bevat.
   
EDICOM Long Term Archiving  

Selecteer een oplossing van het bewaren van elektronische gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving:
Afhankelijk van de sector of de regio van de wereld, kan de bescherming van documenten door lokale wetgeving worden geregeld. Het is raadzaam om over een opslagsysteem te beschikken dat is gecertificeerd op basis van internationale en lokale regels voor veiligheid en behandeling van gegevens, die de geldigheid van onze gegevens garanderen tegenover iedere vereiste van wettelijke aard of van derden. De belangrijkste regelgeving op Europees niveau wordt bepaald door de verordening nr. 910/2014 bekend als eIDAS, die de figuur van de gekwalificeerde leverancier van trustdiensten reguleert als een gecertificeerde operator voor het verrichten van diensten voor de opslag van elektronische gegevens met wettelijke bewijskracht.

Daarnaast zijn er ook andere internationale normen zoals de norm ISO 14641 of de ISAE 3402 die meer specifiek voor projecten op het Amerikaanse continent bedoeld is.

EDICOM leverancier van gekwalificeerde trustdiensten

EDICOM Long Term Archiving

Alles over gecertificeerde elektronische opslag: eBook downloaden

eBook verordening eIDAS

Wij hebben de oplossing

Wij hebben de oplossing