buscar

EDICOM Long Term Archiving                                                        Volledige, veilige en langdurige opslag van alle soorten elektronische documenten.

HomeOplossingenElektronische ArchiveringDe wetgeving inzake elektronische opslag: Verordening eIDAS

Elektronische Archivering

De wetgeving inzake elektronische opslag | Verordening eIDAS

In een digitaal Europa hebben burgers, bedrijven en de publieke sector een regelgevingskader nodig dat zorgt voor veiligheid en rechtszekerheid van de elektronische activiteiten die dagelijks plaatsvinden, zowel in openbare als privé omgevingen. Deze beveiligingsmechanismen zijn opgenomen in de Verordening no. 910/2014 (eIDAS) over elektronische identificatie en trustdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. De regelgeving, bekend als eIDAS, is van toepassing sinds 1 juli 2016.

Op deze manier is een veilige interactie in elke digitale omgeving mogelijk, worden regionale operationele belemmeringen opgeheven en wordt elektronisch beheer van bepaalde bewerkingen gefaciliteerd waar voorheen fysieke aanwezigheid voor vereist was.

Verordening eIDAS

EDICOM Long Term Archiving  

Het stelt een wettelijk kader voor elektronische handtekeningen, de elektronische stempel, de elektronische tijdstempel, elektronische leveringsdiensten en authenticatie van websites.

   
EDICOM Long Term Archiving  

Regelt de figuur van de gekwalificeerde leverancier van trustdiensten: van de veiligheidsvereisten die verlangd worden voor het uitvoeren van deze functie, tot de benodigde controleprocessen opdat bedrijven elektronische trustdiensten kunnen leveren die geldig zijn in heel Europa.

   
EDICOM Long Term Archiving  

Het bepaalt de voorwaarden waaronder de landen van de Unie elektronische middelen voor identificatie van mensen en bedrijven die behoren tot andere lidstaten moeten accepteren, waarmee het de interoperabiliteit garandeert.

De verordening eIDAS en de lange termijn elektronische opslag

De toepassing van de verordening eIDAS en de trustdiensten stelt elektronische documenten gelijk aan de traditionele papieren versies. Dit houdt in dat bedrijven niet langer grote hoeveelheden documenten in fysieke vorm hoeven af te drukken en bewaren, zoals contracten, loonstroken, facturen of orders.

Om de juridische condities te behouden van documenten en bestanden die zijn behandeld onder de paraplu van de gekwalificeerde trustdiensten, is een elektronische opslag noodzakelijk die de dezelfde beveiligingsregels hanteert als de eIDAS wetgeving voorschrijft.

In dit verband moet een systeem voor elektronische opslag dat valt onder de verordening eIDAS, de capaciteit hebben om elektronische handtekeningen, stempels en certificaten te bewaren die betrekking hebben op gegevens of documenten die telkens opnieuw beschermd moeten worden.

Sinds enkele jaren nemen de inspanningen voor fiscale controle van bedrijven en overheden toe vanuit de centrale overheden van de Europese staten. Elektronische factuur, elektronische BTW, zijn enkele voorbeelden. Het is steeds vaker nodig dat bedrijven beschikken over systemen voor elektronische opslag die deze fiscale documenten voorzien van wettelijke en juridische geldigheid tegenover derden.

Ontdek hoe de eIDAS verordening de vrije uitwisseling van gegevens tussen bedrijven in Europa en de juridische bewaring in de tijd bevordert.

Infographic

 

 

EDICOM Leverancier van Gekwalificeerde Trustdiensten

EDICOM Long Term Archiving

Alles over gecertificeerde elektronische opslag: eBook downloaden

eBook verordening eIDAS

Wij hebben de oplossing

Wij hebben de oplossing