buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

Integratie van facturen

De automatisering van factureringsprocessen resulteert in een strategische factor die een besparing kan opleveren van wel 90% in verhouding tot het handmatig beheer van deze documenten.

Het volume aan facturen dat de crediteurenadministratie doorgaans behandelt, vereist het nemen van maatregelen die de optimalisatie mogelijk maken van de werkzaamheden gerelateerd aan revisie, validatie, registratie en betaling aan de leverancier.

Tegelijkertijd zijn de verzenders van facturen verplicht om kostbare middelen vrij te maken voor kritische taken zoals de periodieke facturatie aan klanten, waarin inbegrepen zaken zoals printen, envelopperen, frankeren en versturen. Bovendien moeten ze periodieke controles uitvoeren om de ontvangst en de status van de factuur bij de crediteurenadministratie te verifiëren.

De integratie van elektronische facturen maakt het mogelijk om praktisch al deze stappen te automatiseren, wat grote concurrentievoordelen met zich meebrengt voor de verzenders en ontvangers, die zijn te vertalen naar betere ratio's van de efficiency van het beheer en daarmee naar belangrijke kostenbesparingen.

HOE INTEGREER JE FACTUREN IN JE EDI OPLOSSING?

Als je Ontvanger van Facturen bent

 • Je EDI oplossing ontvangt de factuur die is verstuurd door je leverancier.
 • Deze wordt onderworpen aan een mappingsproces dat een gegevensbestand genereert om voor de integratie in je ERP.
 • De gegevens worden langs beveiligde weg naar je lokale netwerk gestuurd, waar de factuur geregistreerd wordt in je beheersysteem.
 • De automatische registratie van het document in je ERP vereenvoudigt de processen van koppeling en validatie met andere al geregistreerde documenten zoals inkooporders en ontvangstbewijzen.
 • Als het validatieproces succesvol is, geeft je systeem de factuur vrij om betaald te worden en kan het automatisch een bevestigingsbericht sturen naar de EDI oplossing van je leverancier.
 • Naast de facturen die je krijgt toegestuurd door leveranciers met een EDI oplossing, kun je ook facturen integreren die anderen zonder deze technologie je toesturen.

Als je Afzender van Facturen bent

 • Je maakt de facturen aan in het ERP.
 • Je EDI oplossing neemt de gegevens van deze documenten en onderwerpt ze aan een mappingsproces om ze aan te passen aan de structuur die je klant verwacht te ontvangen.
 • Je EDI software herkent de ontvanger in de factuur en zorgt dat de factuur automatisch bezorgd wordt via de vooraf bepaalde communicatiekanalen.
 • Je klant ontvangt de factuur.
 • Je ontvangt een bericht dat het document behandeld is. Zijn er daarentegen fouten opgetreden, of wordt de voorziene termijn overschreden, dan ontvang je tijdig waarschuwingen om je te informeren.
 • Als je over een EDI oplossing beschikt, kun je 100% van je facturen elektronisch versturen en ze via deze weg laten bezorgen, zelfs aan klanten die niet over dit soort technologie beschikken.

Voordelen

 • Eliminatie van papier.
 • Betere afhandeling van de informatie.
 • Reductie van kosten voor afhandeling en opslag.
 • Afname van fouten.
 • Betere service aan de klant.
 • Kortere factureringscyclus.

UNILEVER

UNILEVER

Integrates and centralises B2B communications across Central America through a single EDI technology platform.