buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

Onboarding Projecten

Vaak richten communicatieprojecten tussen bedrijven zich met name op de technologische aspecten, zoals het format van de documenten, communicatieprotocollen, etc., terwijl de snelle integratie of verbinding van partners op de tweede plaats komt.

Het zijn juist de taken die te maken hebben met dit beheer (integratie van partners), die de meeste tijd een inspanning vergen en die het succes bepalen van ieder B2B ecommerce project.

Het uitwisselen van elektronische transacties met een zo groot mogelijk aantal partners, betekent dat technologieën zoals EDI of de Elektronische Factuur meer voordeel zullen opleveren in de vorm van lagere kosten en verbetering van operationele processen.

Onze service voor Onboarding van partners implementeert beheerprojecten voor de integratie van je commerciële partners. Deze service behelst een actieve voortrekkersrol met initiatieven die een snelle verbinding met je communicatieplatform mogelijk maken, wat leidt tot een groter volume aan uitgewisselde elektronische documenten.

Edicom Onboarding Projects

Opdat je op de hoogte kunt blijven van de acties die worden ondernomen met je partners en kunt vaststellen hoe succesvol het project is in termen van geïntegreerde partners, voorzien we je van online samenwerkingstools voor real time monitoring van de managementactiviteiten die ons team uitvoert.

Contact Edicom

Fasen van een Onboardingsproject

Planning: Organisatie van het project, segmentatie van partners, fasen en definitie van acties.

Technologische Status: Verkrijgen van informatie over de technologische status van de partners.

Partners met oplossing: Realisatie van proefaansluitingen met je platform en ondersteuning van de partner tijdens de testfase.

Partners zonder oplossing: Informatie over het project, toesturen van documentatie en verbindingsmogelijkheden met je platform.

Reporting: Rapporteren over de voortgang bij elke partner via de samenwerkingstool “Onboarding Web Tool”.