buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

IPM – Integral Partner Management

De Geavanceerde Beheerservices van EDICOM voor Outsourcing en Onboarding maken de uitbesteding mogelijk van de taken die nodig zijn voor het beheer van de oplossing van de klant, en voor het realiseren van een snelle integratie van deze oplossing met een zo groot mogelijk aantal partners.

Als het aantal geïntegreerde bedrijven binnen het netwerk van partners van de klant relevant is, is het doorgaans noodzakelijk om middelen vrij te maken voor permanent contact met de partners inzake onderhoud en beheer, wat zorgt voor optimaal rendement van de ecommerce systemen van de klant.

De zogenaamde “EDI Beheergroepen” bestaan uit teams van technici die bekend zijn met de policies en de eigenschappen van het B2B communicatiesysteem van de klant.

Via zijn geavanceerde IPM Beheerservice (Integral Partner Management), neemt EDICOM alle werkzaamheden op zich van een “EDI Beheergroep”, waardoor je de taken die nodig zijn voor het continue beheer van je partnernetwerk kunt uitbesteden.

Intergral_Partner_Management

Enkele van de taken die vallen onder IPM

 • Formats en standaarden voor ontvangst: Publicatie van of communicatie met de partners over de specificaties van document formats en eigenschappen van te ontvangen berichten.
 • EDI Gebruikersgidsen: Onderhoud en verspreiding van de EDI Gidsen onder het partnernetwerk.
 • Communicatiebeheer: Specifieke aandacht voor het informeren over de toe te passen bijzonderheden wat betreft de communciatieprotocollen (netwerken, point-to-point communicatie, webservices...).
 • Bewijzen van verzending en ontvangst: Uitvoeren van tests met de validatie van verzending en ontvangst van berichten en het monitoren van het resultaat. Informeren van de partner over het succes of het falen van deze en over de maatregelen die nodig zijn voor het oplossen van incidenten.
 • Fouten en incidenten: Permanente ondersteuning van de partner bij het verhelpen van fouten en incidenten bij de uitwisseling van transacties (slecht geconfigureerde berichten, communicatiefouten, ontbreken van verplichte velden, etc.).
 • Algemene informatie aan het partnernetwerk: Gepersonaliseerde ondersteuning voor het informeren over vragen zoals de verzendstatus van bestellingen, het openen van nieuwe GLN nummers, actualiseringen van bepaalde berichten, etc.
 • Integratie van nieuwe berichten: Realisatie van de noodzakelijke handelingen om te informeren over nieuwe documenten en het realiseren van de noodzakelijke tests met de betrokken partners.

EDICOM Contact

Integral Partner Management

Besteed je EDI platform geheel uit door het Permanente Beheer van je Partnernetwerk te delegeren aan EDICOM.

“Integraal Partner Management” omvat:

 • Gespecialiseerde telefoonlijn: Levert een exclusieve telefoonlijn voor de ondersteuning van je partnernetwerk.
 • Continue ondersteuning van je partners: Permanente ondersteuning van je partners voor het afhandelen van incidenten en vragen inzake de verbinding met je B2B communicatieplatform.
 • Verbinden van nieuwe partners: Permanent beheer van de taken die nodig zijn voor de integratie van nieuwe partners.
 • Technische ondersteuning van je partnernetwerk: openen van verbindingen met externe netwerken, toesturen van technische documentatie, testen van aansluitingen...