buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

EMCS | Excise Movement Control System

Wat is het

EMCS (Excise Movement Control System) is een systeem ontwikkeld door de Europese Unie om het verkeer tussen staten te controleren van producten die aan speciale belasting onderhevig zijn (alcohol en alcoholische dranken, tabak en brandstoffen).

Het gebruik ervan is sinds januari 2011 verplicht in de gehele EU voor ondernemers die dit soort producten versturen of ontvangen.

Dit project vervangt het papieren administratieve geleidedocument van de goederen door een elektronisch bericht.

Het behelst niet alleen de uitwisseling van informatie tussen klant en leverancier, maar ook met de douane in de verschillende landen voor het doen van de aangifte van deze producten bij de belastingdienst van elke staat die ze passeren.

Hoe werkt het

Excise Movement Control System

1 De expediteur stuurt het geleidedocument elektronisch (e-DAA) naar de administratie voor speciale belastingen van zijn land.
2 De administratie van het land van expeditie valideert het bericht en retourneert de e-DAA aan de expediteur met een referentienummer (ARC) dat met de producten meegestuurd moet worden (2.1).
3 Dit elektronische bericht met zijn ARC nummer wordt gestuurd aan het land dat de producten ontvangt (2.2) en aan het ontvangende bedrijf (2.3).
4 De expediteur transporteert de door de e-DAA beschermde producten naar hun plaats van bestemming.
5 Het ontvangende bedrijf stuur een bevestigingsbericht aan de administratie voor speciale belastingen wanner de producten zijn aangekomen.
6 De administratie retourneert dit bericht na validatie (5.1) aan het ontvangende bedrijf en het land van herkomst.

 

Gerelateerde documentatie

Voordelen

  • Eliminatie van papier.
  • Betere afhandeling van de informatie.
  • Reductie van kosten voor afhandeling en opslag.
  • Afname van fouten.
  • Betere service aan de klant.
  • Kortere factureringscyclus.