buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

EDI Outsourcing

EDICOM Outsourcing EDI Solution

 
EDI Features KARAKTERISTIEKEN

De automatisering van de EDI communicatie die de integrale oplossingen bieden, ontslaat de gebruikers bij de verzendende en ontvangende bedrijven niet van de verplichting om af en toe hun EDI software aan te passen tijdens de processen van permanente actualisering, bijvoorbeeld voor het toevoegen van nieuwe partners waarmee je EDI transacties gaat uitwisselen.

Tevens moet je periodiek deze tools controleren, voor monitoring van mogelijke waarschuwingen, behandeling van fouten die kunnen optreden in de processen voor verzending en ontvangst van documenten, of het beheer van je verbinding en het onderhoud van je EDI partners, het configureren va nieuwe berichten, communicatieprotocollen, etc.

De oplossing Outsourcing EDI bevrijdt de klant van het beheer van zijn B2B communicatieplatform. De taken voor beheer en monitoring worden uitgevoerd door toegewijde technici die verantwoordelijk zijn voor de permanente actualisering van de oplossing en het dagelijks beheer.

 
EDI User VOOR WIE IS HET BEDOELD

Gebruikers met gemiddelde en hoge volumes aan EDI documenten, zowel als afzender als ontvanger, die niet beschikken over aangewezen middelen voor het beheer van de EDI oplossingen, of die besluiten om deze taken uit te besteden met het doel om hun processen te optimaliseren en geen extra kosten te hoeven maken voor het beheer.

 
EDI How it works HOE WERKT HET

De ERP wordt geïntegreerd met de EDI oplossing middels passende systemen voor communicatie en verzending van vastgestelde gegevens.

Een aangewezen gebruiker van EDICOM neemt het op zich om permanent de EDI te monitoren, de incidenten die zich soms kunnen voordoen af te handelen, of te communiceren met de klant wanneer de afhandeling van de incidenten diens medewerking vereist.

De gebruiker van EDICOM neemt het bovendien op zich om de gegevens te actualiseren van de EDI partners die zijn opgenomen in het systeem, en nieuwe profielen aan te maken van EDI ontvangers als de klant daarom vraagt.

Daartoe zorgt hij voor de configuratie van GLN's, communicatieprotocollen, digitale handtekeningsystemen en alle noodzakelijke aspecten voor het permanent actualiseren en in bedrijf houden van de oplossing.
 

Voordelen

  • Eliminatie van papier.
  • Betere afhandeling van de informatie.
  • Reductie van kosten voor afhandeling en opslag.
  • Afname van fouten.
  • Betere service aan de klant.
  • Kortere factureringscyclus.