buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

EDI B2B Portal

EDICOM EDI B2B Portal

EDI Features DENK AAN

Je beschikt over een EDI oplossing die je gebruikt voor de uitwisseling van EDI transacties met je belangrijkste klanten en leveranciers.

Desondanks is er onder je partners een groot aantal waarmee je niet via EDI communiceert, zodat je nog steeds een aanzienlijk aantal aankooporders, facturen of verzendbewijzen langs conventionele weg moet uitwisselen (papier, email, fax).

Je zou graag meer partners willen integreren in je EDI project om meer voordeel te behalen, maar op basis van het volume aan uitgewisselde documenten is het moeilijk om je partners te overtuigen van het nut om te investeren in een EDI oplossing waarmee ze papier kunnen elimineren in hun commerciële communicatie.

 
EDI Solution OPLOSSING

Het EDI B2B Portal ontwikkeld door EDICOM, implementeert een weblaag bovenop je EDI platform, die toegang biedt aan je partners zonder integrale oplossing voor data-integratie. Via deze weblaag beheren zij samen met jou de belangrijkste transacties die gespecificeerd zijn in je B2B communicatieproject. Op deze manier kun je 100% van het commerciële beheer van je toeleveringsketen automatiseren.

 
EDI User VOOR WIE IS HET BEDOELD

Bedrijven die beschikken over een geïntegreerde EDI oplossing waarmee zij hun commerciële, logistieke of fiscale communicatie centraliseren. Deze bedrijven werken met een belangrijke community van kleine partners (klanten en leveranciers) waarmee zijn stabiele commerciële relaties onderhouden, maar met gebruikmaking van traditionele procedures.

Het EDI B2B Portal is een oplossing die is ontworpen om je EDI project uit te breiden tot het grootst mogelijke aantal partners, zelfs die partners die niet de technologische middelen hebben om te investeren in een EDI oplossing.

 
EDI How it works HOE WERKT HET

EDI B2B Portal implementeert een WEB EDI omgeving voor die partners die je besluit te integreren, met een stroom aan commerciële, logistieke of fiscale transacties die is aangepast aan je behoeften.

 

 

Voordelen

  • Eliminatie van papier.
  • Betere afhandeling van de informatie.
  • Reductie van kosten voor afhandeling en opslag.
  • Afname van fouten.
  • Betere service aan de klant.
  • Kortere factureringscyclus.