buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

Voordelen van EDI

EDI toegepast op de verschillende operationele systemen in bedrijven, kan leiden tot belangrijke voordelen die resulteren in een efficiëntere bedrijfsvoering. Voordelen die zich vertalen naar belangrijke kostenbesparingen die, afhankelijk van het niveau van implementatie, kunnen oplopen tot 90% in relatie tot hetzelfde proces wanneer dit met papieren documenten zou worden uitgevoerd.

EDI Benefits Automation

Automatisering van processen
Het printen van commerciële documenten, de afhandeling, classificatie, in enveloppen stoppen, frankeren, verzenden, registreren in ERP, etc. Al deze taken worden enorm gereduceerd of verdwijnen zelfs.

EDI Benefits Quicker response Terugbrengen van responstijden
EDI documenten worden binnen enkele seconden verstuurd en ontvangen. Gehele of gedeeltelijke automatisering van de processen die hiermee gemoeid zijn, betekent dat ook de registratie ervan in de ERP, de validatie van hoeveelheden of prijzen, of de annulering van de juiste bedragen bijna onmiddellijk uitgevoerd kan worden.
EDI benefits accuracy Exactheid van de informatie
De uitgewisselde informatie is aangemaakt op basis van standaarden die bekend zijn bij de afzender of ontvanger en die de correcte interpretatie ervan garanderen, onafhankelijk van nationaliteit of bedrijfssector. Bovendien worden typische fouten geëlimineerd, zoals bij het invoeren van gegevens, het interpreteren van onleesbare faxen, verlies van documenten, fouten bij het aannemen van telefonische opdrachten, etc.
Kostenreductie
Het automatiseren van processen, de reductie van responstijden, het reduceren van fouten, het elimineren van papier... Al deze zaken resulteren in een veel efficiënter management systeem en een drastische kostenreductie.
EDI Benefits Team Optimization Optimalisatie van teams
Met EDI technologie is het mogelijk om veel meer commerciële operaties uit te voeren met minder menskracht. Het uitfaseren van taken die te maken hebben met het managen van papieren documenten, betekent dat deze teams zich kunnen concentreren op taken met meer toegevoegde waarde.
EDI Benefits Integration procedures Integratie van procedures tussen alle betrokkenen en zakenpartners
Het uitwisselen van elektronische documenten is overeengekomen tussen afzender en ontvanger; dit resulteert in een communicatiestroom met gemeenschappelijke procedures en werkmodellen, het verheldert de commerciële relatie en staat toe dat er gehandeld wordt op basis van bekende en gedeelde managementmodellen.
EDI Benefits Process Status

Zichtbaarheid van de status van processen
Het vervangen van papier door elektronische documenten vergemakkelijkt de monitoring. Het is mogelijk om transacties zoals de ontvangstbevestiging van opdrachten, facturen, aanpassingen van inkoopopdrachten, status van openstaande betalingen, etc. te integreren.

Bovendien voorziet het versturen van documenten via private netwerken zoals EDICOMNet (EDICOM Value Added Network) in een permanente controle op de status van berichten voor wat betreft hun ontvangst, afhandeling, lezen, etc.

EDI Benefits Improved service to end user Betere dienstverlening aan de eindgebruiker
De implementatie van EDI betekent het toepassen van van optimale workflows en responstijden. De mogelijkheid om voorafgaand aan de bezorging een bericht van ontvangst te krijgen, stelt de klant bijvoorbeeld in staat om de benodigde middelen te plannen voor het uitladen of doorzenden. Het maakt het ook mogelijk om de productie- en bezorgplannen aan te passen en daarmee de service aan de klant te verbeteren.

Voordelen

  • Eliminatie van papier.
  • Betere afhandeling van de informatie.
  • Reductie van kosten voor afhandeling en opslag.
  • Afname van fouten.
  • Betere service aan de klant.
  • Kortere factureringscyclus.

UNILEVER

UNILEVER

Integrates and centralises B2B communications across Central America through a single EDI technology platform.