buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

EDI Protocollen

Als gebruiker van elektronische post zie je tussen je emails vast en zeker vele SPAM en reclameberichten. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als dat deze berichten rechtstreeks binnenkomen in je beheersysteem en worden opgenomen in je ERP?

De kriticiteit van de via EDI uitgewisselde documenten en de eigenschappen van een model dat zo is ontworpen dat de interne informatiesystemen van afzender en ontvanger automatisch geïntegreerd kunnen worden zonder menselijke interventie, maakt het noodzakelijk om beveiligde communicatieplatforms te ontwikkelen speciaal voor deze doeleinden.

Deze protocollen en communicatieservices van een EDI systeem bestaan concreet uit de volgende:

VAN (Value Added Network)

Het gaat niet alleen om communicatieprotocollen. We hebben het hier over private netwerken die specifiek zijn ontworpen voor de uitwisseling van deze berichten. Er zijn diverse private netwerken in de wereld, via welke verschillende EDI berichten worden uitgewisseld tussen bedrijven. De verbinding tussen deze netwerken is de basis die het toestaat om EDI transacties uit te wisselen tussen gebruikers van verschillende VAN's.

AS1 en AS2

Dit zijn de versies 1 en 2 van het zogenaamde Applicability Statement. Een point-to-point communicatiesysteem dat internet gebruikt als communicatiekanaal, maar daar speciale extra beveiligingslagen aan toevoegt die zorgen voor een veilige uitwisseling van communicatie tussen servers met deze eigenschappen.

OFTP2

Odette Fiile transfer Protocol is in de jaren '80 ontwikkeld door de “Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe” (ODETTE) voor de uitwisseling van gegevens via dedicated servers die het mogelijk maken om grote informatievolumes te verzenden met maximale beveiligingsgaranties.

Dit protocol is wijd verbreid in de Europese automotive sector, hoewel zijn eigenschappen en het gebruik van internet als communicatiekanaal het mogelijk maken om dit protocol wereldwijd en ook in andere sectoren te gebruiken.

SFTP

Secure File Transfer Protocol maakt het mogelijk om services voor toegang, verzending en beheer van bestanden te implementeren. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld als een extensie van SSH 2 (Secure Shell Protocol) om het te voorzien van de capaciteit om bestanden te versturen, maar kan ook over andere protocollen worden geïmplementeerd.

Dit protocol gaat ervan uit dat er wordt gewerkt met een beveiligd communicatiekanaal zoals SSH, dat de server is geauthenticeerd voor de klantapplicatie en dat de identiteit van de gebruiker beschikbaar is.

Voordelen

  • Eliminatie van papier.
  • Betere afhandeling van de informatie.
  • Reductie van kosten voor afhandeling en opslag.
  • Afname van fouten.
  • Betere service aan de klant.
  • Kortere factureringscyclus.

UNILEVER

UNILEVER

Integrates and centralises B2B communications across Central America through a single EDI technology platform.