buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

Wat is EDI

De letters EDI (Electronic Data Interchange) staan voor een technologie die al sinds de jaren '60 wordt gebruikt in de zakenwereld voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende informatiesystemen.

EDI integreert communicatietechnologie en specifieke software waarmee de informatiesystemen van bedrijven kritische data kunnen uitwissen van commerciële, logistieke of fiscale aard en op transparante wijze. Dankzij dit model voor uitwisseling van gegevens is het mogelijk om de interne beheersystemen van de verschillende partners met een commerciële relatie te integreren, en de registratie en controle van belangrijke commerciële transacties te automatiseren.

Het gestandaardiseerde formaat van de documenten is in essentie wat EDI onderscheidt van andere informatie-uitwisselingssystemen. Opdrachten, ontvangstbewijzen, facturen, inventarissen, prijslijsten, etc, kunnen elektronisch worden uitgewisseld tussen verschillende partners dankzij het gebruik van een gemeenschappelijke taal waardoor de technologie in elk computersysteem geïntegreerd kan worden.

Praktisch alle transacties die normaal gesproken met conventionele middelen worden uitgevoerd (fax, email, post...) kunnen gemanaged worden met EDI.

Wat is EDI niet

EDI not copyright EDI kent geen copyright EDI Not a email Een EDI bericht is geen email

Sinds de creatie van de taal EDIFACT door de UN/CEFACT, is de elektronische uitwisseling van gegevens gebaseerd op het fundamentele uitgangspunt dat deze technologie verspreid moet worden over alle bedrijfssectoren in de gehele wereld. Zonder restricties en zonder drempels die het gebruik van de EDI technologie kunnen bemoeilijken. Essentieel daarbij zijn de open standaarden die voor ieder bedrijf toegankelijk zijn.

Dit model maakt het mogelijk dat bedrijven hun gegevensuitwisseling automatiseren op basis van bekende en gedeelde regels die onafhankelijk zijn van de gebruikte software. Je klanten en leveranciers moeten EDI met jou kunnen doen, zelfs wanneer ze hun eigen oplossingen of die van andere providers gebruiken.

Hoewel de opmaak soms kan doen denken aan typische email clients, gebruiken ze niet hetzelfde operating system noch dezelfde communicatieprotocollen.

De EDI berichten zijn niet ontworpen om door mensen te worden verstuurd maar door machines, wat betekent dat de manier waarop het bericht bezorgd wordt bij de ontvanger onderdeel moet vormen van de datastructuur van het bericht. Vergeet de email van je klant of leverancier en wen aan het gebruik van termen zoals GLN(Global Location Number).

Voordelen

  • Eliminatie van papier.
  • Betere afhandeling van de informatie.
  • Reductie van kosten voor afhandeling en opslag.
  • Afname van fouten.
  • Betere service aan de klant.
  • Kortere factureringscyclus.