buscar

European e-Invoicing                                                                          Internationaal Platform voor elektronische facturering

Global e-Invoicing

European e-Invoicing

In Europa wordt elektronische facturering geregeld door de Richtlijn 210/45/UE die geldt voor alle lidstaten.

De Europese richtlijn zet ruwweg 3 methoden uiteen voor het versturen van elektronische facturen, die ook de authenticiteit en integriteit van het gegenereerde document waarborgen, naast de elektronische verzending en ontvangst van deze documenten.

 • Met gebruik van electronic data interchange (EDI) die de traceerbaarheid van de zakelijke documenten garandeert.
 • Door toepassing van geavanceerde elektronische handtekeningen op de factuur, met behulp van elektronische certificaten en veilige ondertekeningsmethoden.
 • Alternatieve mechanismen (auditing.

Belangrijkste eigenschappen van het Europese model

 

Mandatory einvoicing  

Wettelijk kader : Gereguleerd door Richtlijn 2010/45/UE, die voornamelijk is gericht op het garanderen van oorspronkelijkheid en authenticiteit van het elektronische document.

   
Administrative procedures   Transpositie : Iedere lidstaat heeft zijn eigen wetgeving ontwikkeld om deze richtlijn over te nemen in zijn wettelijk kader.
   
Mandatory einvoice   Verplichtheid : De elektronische factuur in Europa heeft zich ontwikkeld vanuit het idee van harmonisatie, om de voordelen van de elektronische handel tussen bedrijven te versterken, wat betekent dat over het algemeen het gebruik in het B2B domein in geen enkele lidstaat verplicht is.
   
einvoicing with the public administrations   Factureren aan de publieke administraties: De overgrote meerderheid van de Europese staten zijn bezig om de elektronische factuur verplicht in te voeren voor hun leveranciers, met het doel om systemen voor e-government te moderniseren en incassotermijnen te verkorten.
   
electronic signature   Voorafgaande administratieve hadelingen : Vaak wordt verzending van elektronische certificaten vereist die worden uitgegeven door daartoe geautoriseerde instanties, die zorgen voor de corresponderende processen van elektronische ondertekening van de documenten.
   
einvoice safekeeping   Format: In de meeste gevallen is het format waarin het elektronische document gestructureerd dient te zijn, genormaliseerd, waarbij XML de meest voorkomende taal is.
     

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

 • Grotere efficiency in administratieve processen.
 • Kostenreductie.
 • Eliminatie van menselijke fouten.
 • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
 • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
 • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
 • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
 • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.