buscar

LATAM e-Invoicing                                                                          Internationaal Platform voor elektronische facturering

Global e-Invoicing

Latam e-Invoicing

De elektronische factuur is wijd verspreid in Latijns-Amerika.

Meer dan de helft van alle in 2014 in de wereld uitgewisselde “e-facturen” (zo'n 25 biljoen documenten), werden afgehandeld op het Latijnsamerikaanse continent.

Deze regio heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de meest geavanceerde op dit terrein vanuit internationaal perspectief, dankzij de sterke politieke impuls die eraan is gegeven vanuit de optiek van fiscale controle, door de regeringen van diverse staten in de regio.

Landen zoals onder andere Mexico, Chili, Brazilië, Ecuador, Argentinië, Guatemala of Peru, hebben modellen ingevoerd voor verplichte elektronische verzending en aangifte van facturen die gelden voor de overgrote meerderheid van de bedrijven.

 

Mandatory einvoicing  

Verplichtheid: De grote meerderheid van landen in de regio Latijns-Amerika, heeft in meerdere of mindere mate het gebruik van de elektronische factuur verplicht gesteld als systeem voor fiscale controle.

   
Administrative procedures   Voorafgaande administratieve handelingen: In sommige landen zijn processen vereist voor aanmelding, registratie, certificatie, of zelfs testen van communicatie en bestandsformaten, als voorafgaande stap om elektronische facturen te kunnen gaan verzenden of ontvangen.
   
Invoice schema   Format: In de meeste gevallen is het format waarin het elektronische document gestructureerd dient te zijn, genormaliseerd, waarbij XML de meest voorkomende taal is.
   
Tax control codes   Fiscale Controle: De meeste modellen hanteren een validatiemechanisme dat een elektronische code toevoegt aan de factuur, wat het verzonden document fiscale geldigheid verleent. Deze codes worden normaal gesproken uitgegeven door de zogenaamde “Geautoriseerde Certificaatautoriteiten”.
   
electronic signature   Elektronische ondertekening: Er worden verschillende systemen voor elektronische ondertekening gebruikt om de integriteit en authenticiteit van de facturen te garanderen.
   
einvoice safekeeping   Bewaring: Opslag door de verzender en/of ontvanger van de elektronische documenten is vereist onder bepaalde condities.
   
Print formats   “Genormaliseerde” prints: Sommige landen schrijven voor welke gegevens en format de papieren afdruk van de elektronische factuur dient te hebben.
     

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

  • Grotere efficiency in administratieve processen.
  • Kostenreductie.
  • Eliminatie van menselijke fouten.
  • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
  • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
  • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
  • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
  • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.