buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

HomeOplossingenGlobal e-InvoicingHoe begin je met je projectKiezen van je Partner: 10 Cruciale Tips

Global e-Invoicing

Kiezen van je Partner: 10 Cruciale Tips

De beslissing om een mondiaal platform voor elektronische facturering te implementeren is niet eenvoudig, gezien de implicaties die dit kan hebben voor de organisatie als geheel.

Voordat je een besluit neemt, dien je een gedetailleerde analyse te maken van de behoeften van de verschillende afdelingen die erdoor geraakt worden, je te informeren over de bijzonderheden van de processen voor elektronische facturering in de landen waarin je bedrijf opereert, en de implementatie te bezien vanuit de optiek van een mondiaal project.

En als je hulp nodig hebt, laat je dan adviseren door specialisten die je kunnen ondersteunen bij het implementatieproces. Om je bij deze besluitvorming te helpen, raden we je aan om stil te staan bij een aantal cruciale eisen waaraan de te kiezen oplossing dient te voldoen, en ook je provider voor Global eInvoicing.

pointer

Technologische Capaciteit: Op dit punt aangeland, is het van speciaal belang dat de provider een SLA biedt, die garandeert dat wordt voldaan aan de behoeften van het betrokken bedrijf. Naast deze SLA zijn er specifieke certificaten die de kwaliteit garanderen van de ICT-processen, zoals ISO20000, en waarover iedere betrouwbare leverancier dient te beschikken.

pointer Veiligheid en Betrouwbaarheid: Facturen bevatten gevoelige informatie die je in handen geeft van een derde. Deze derde dient vertrouwelijkheid te garanderen bij het hanteren van deze informatie, door het bezit van internationale certificaten zoals ISO 270001 of auditrapporten zoals ISA E3402.
pointer Kennis en Ervaring: Kennis van en ervaring met de specifieke elektronische factureringskenmerken van ieder land. Door te verifiëren dat de serviceprovider voldoende kennis en ervaring heeft met e-invoicing projecten in de verschillende landen waarin je opereert, verzeker je je van een soepele uitrol zonder haperingen.
pointer Certificeringen en relaties met belastingautoriteiten: Los van of we praten over B2B of B2G, is de Belastingautoriteit van ieder land doorgaans de regulerende instantie voor elektronische facturering. Het is dus belangrijk voor de leverancier van de technologie om communicatiekanalen te onderhouden met deze organisaties. In veel gevallen schrijven deze Belastingautoriteiten certificatieprocessen voor, die de providers van elektronische factureringsdiensten moeten doorlopen om de service te mogen leveren.
pointer Partnerships en samenwerkingen:Voor projecten waarbij samenwerking met derden nodig is, dient de leverancier een policy te hanteren van trusted partnerships die toegevoegde waarde biedt. Een structuur waarin de provider werk uitbesteedt aan andere lokale leveranciers om het project uit te rollen in elke regio, zal uiteindelijk leiden tot problemen met de voortgang van het project.
pointer Ondersteuning: Hechte en persoonlijke ondersteuning zorgt voor betere dienstverlening dan onpersoonlijke systemen met tickets en geautomatiseerde procedures. Beschikken over een consultant die de ins en outs van de installatie kent, is cruciaal voor een betere en snellere oplossing van mogelijke problemen.
pointer Volledigheid van de offerte:Een compleet aanbod aan producten en diensten door de leverancier. Elektronische facturering vormt slechts een deel van de transacties die een mondiaal communicatieplatform kan uitvoeren. Leveranciers met een breed aanbod aan diensten kunnen waarde toevoegen aan bedrijven die verder gaat dan het gebruik van elektronische facturen, met diensten zoals gecertificeerde opslag, elektronische ondertekening van documenten, VMI of de implementatie van EDI stromen tussen handelspartners.
pointer Klantenportfolio: Referenties van andere klanten die hun mening kunnen geven over de kwaliteit van de geleverde diensten.
pointer Financiële betrouwbaarheid: Een provider met een gezonde en robuuste financiële structuur betekent continuïteit van de dienst in de toekomst.
pointer Interoperabel en open model: Bij EDICOM begrijpen we dat ieder bedrijf vrij moet zijn om die serviceprovider te kiezen die de meeste waarde toevoegt, en om te werken met andere operators. In bepaalde gesloten modellen verplicht de aanjager van het project, doorgaans degene die grote volumes aan facturen ontvangt, de leveranciers om hun facturen de versturen via een specifieke operator die zich aan beide uiteinden van de communicatie bevindt. Dit model verplicht de leverancier om de diensten van deze operator af te nemen, terwijl die niet altijd het beste past bij hun behoeften.

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

  • Grotere efficiency in administratieve processen.
  • Kostenreductie.
  • Eliminatie van menselijke fouten.
  • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
  • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
  • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
  • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
  • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.