buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

HomeOplossingenGlobal e-InvoicingHoe begin je met je projectKiezen van je platform: 10 Cruciale Tips

Global e-Invoicing

Kiezen van je platform: 10 Cruciale Tips

De beslissing om een mondiaal platform voor elektronische facturering te implementeren is niet eenvoudig, gezien de implicaties die dit kan hebben voor de organisatie als geheel.

Voordat je een besluit neemt, dien je een gedetailleerde analyse te maken van de behoeften van de verschillende afdelingen die erdoor geraakt worden, je te informeren over de bijzonderheden van de processen voor elektronische facturering in de landen waarin je bedrijf opereert, en de implementatie te bezien vanuit de optiek van een mondiaal project.

En als je hulp nodig hebt, laat je dan adviseren door specialisten die je kunnen ondersteunen bij het implementatieproces. Om je bij deze besluitvorming te helpen, raden we je aan om stil te staan bij een aantal cruciale eisen waaraan de te kiezen oplossing dient te voldoen, en ook je provider voor Global eInvoicing.

pointer

Cloud Service: Cloud oplossingen betekenen dat het bedrijf niet belast is met het beheer van processen, infrastructuur, hardware en onderhoud die aan de orde zijn bij dit soort platform.

pointer Flexibele ERP Data-integratie: Het e-invoicing platform moet gelinkt kunnen worden met het ERP via een communicatiekanaal. Het is belangrijk dat de e-invoicing oplossing wordt aangepast aan het door het bedrijf gedefinieerde model.
pointer Any-to-any Data Mapping Capaciteit: Het platform moet in staat zijn om de door het ERP in format X gegenereerde dataset te converteren naar het voor de elektronische factuur gewenste format. Ideaal gesproken moet een door het ERP gegenereerd standaardbestand voldoende zijn als basis voor mapping naar de verschillende formats die worden vereist door de administratie van verschillende landen.
pointer Grafische User Interface: GUI die toestaat dat gebruikers de traceerbaarheid en status van hun facturen controleren. Het platform dient een grafische omgeving te hebben voor beheerders.
pointer Gescheiden omgevingen: Frameworks op maat voor elk land/e-invoicing gebied: Het definiëren van aparte domeinen voor het managen van de facturering van verschillende business units in de landen waarin het platform actief is.
pointer Gebruikersmanagement: Definiëren en managen van gebruikers en gebruikersgroepen: Optie om verschillende gebruikers te definiëren binnen het domein, die toegang hebben tot het platform met verschillende rollen en permissies.
pointer Legal Compliance Module: Legal compliance van de factuur met toepassing van de elektronische handtekening, tijdstempel of aanvullende processen zoals vereist door de autoriteiten in verschillende landen. In veel gevallen geldt, dat de oplossing ook geaccrediteerd dient te zijn door de Belastingautoriteit van het land.
pointer Capaciteit voor Bezorging van de Factuur:
Meerdere kanalen voor verzending van de factuur: Afhankelijk van lokale regelgeving, staat het de ontvanger vrij om het kanaal te bepalen via welke hij de facturen wenst te ontvangen. Het platform dient flexibel te zijn in het managen van deze zendingen, die, afhankelijk van het betreffende geval, uitgevoerd kunnen worden via webservices, AS2, FTP, Value Added Networks en andere kanalen.
pointer Schaalbare Oplossing:Om een elektronisch factureringsproject te vervolmaken en het uit te breiden tot zelfs niet-elektronische ontvangers, kan de e-invoicing oplossing worden uitgebreid met webmodules via welke de ontvanger zijn facturen kan downloaden. Op deze manier managet de verzender al zijn facturen elektronisch en stelt hij een framework ter beschikking waar de ontvanger het document kan inzien of downloaden.
pointer Wettelijke Archivering: Wettelijke archivering van facturen. De regelgeving voor elektronische facturering in verschillende landen bepaalt niet alleen hoe de factuur aangemaakt dient te worden, maar ook hoe deze bewaard moet worden. Het e-invoicing platform dient een module te hebben voor bewaring die in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

  • Grotere efficiency in administratieve processen.
  • Kostenreductie.
  • Eliminatie van menselijke fouten.
  • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
  • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
  • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
  • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
  • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.