buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

Global e-Invoicing

Business@Mail: B2C e-Invoicing Platform

Business@Mail: B2C e-Invoicing Platform

Business@Mail is het B2C platform ontwikkeld door EDICOM waarmee je je met je elektronische factureringsproject 100% van je klanten kunt bereiken.

HOE WERKT HET

Je EDI oplossing stuurt de gegevens naar Business@Mail van de facturen die gericht zijn aan die klanten die geen oplossing hebben voor integratie van elektronische gegevens.

Business@Mail construeert, op basis van de ontvangen gegevens, leesbare documenten in PDF format met een elektronische handtekening en alle benodigde specificaties die de corresponderende wetgeving voorschrijft op het gebied van elektronisch factureren.

De klant ontvang een notificatie via email, telkens als er nieuwe facturen zijn. Deze notificaties bevatten links die toegang geven tot een beveiligde webomgeving, waar de facturen gepubliceerd worden.

De klant kan de factuur downloaden om deze te laten afhandelen door de crediteurenafdeling.

De oplossing rapporteert periodiek aan de verzender van de facturen over de status van zijn documenten. Enkele van de mogelijke berichten zijn:

 • Gepubliceerde facturen die niet zijn geraadpleegd.
 • Klanten die het maximum aantal notificaties hebben ontvangen zonder de factuur te hebben geraadpleegd.
 • Door klanten geraadpleegde facturen.

VOORDELEN VOOR DE VERZENDER

 • Optimalisatie van het platform voor elektronische facturen: Staat je toe om het bereik van je elektronische factureringsproject te vergroten tot 100% van je klanten.
 • Verzending van legale facturen: Ondersteunt meerdere protocollen voor elektronische ondertekening, met integratie van de geldende fiscale controlesystemen in ieder land.
 • Onmiddellijkheid en veiligheid: De verzending van de facturen is onmiddellijk en veel beter beveiligd dan email, fax of post.
 • Totale controle: Je weet exact wanneer een factuur gepubliceerd wordt, welke documenten niet zijn geraadpleegd door je klanten, hoeveel notificaties een klant heeft ontvangen voordat hij een document raadpleegt, of welke facturen daadwerkelijk in behandeling zijn genomen door de ontvanger.

VOORDELEN VOOR DE ONTVANGER

 • Verbetering van het beheer: de voordelen van elektronisch beheer zonder papier gelden ook voor je klanten.
 • Elektronisch archief: De facturen worden elektronisch opgeslagen met totale garantie voor toegang en beschikbaarheid tijdens de wettelijk bepaalde periode.
 • Legaal, snel, veilig: Business@Mail respecteert de wettelijke voorwaarden en beveiligingsnormen die gespecificeerd worden door iedere regio of land.
 • Gratis: Het is voor je klanten een gratis oplossing.

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

 • Grotere efficiency in administratieve processen.
 • Kostenreductie.
 • Eliminatie van menselijke fouten.
 • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
 • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
 • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
 • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
 • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.