buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

Global e-Invoicing

Compliant outbound e-invoices

Compliant outbound e-Invoices

De elektronische factuur fungeert als een sleuteltransactie in commerciële relaties, omdat hij de uitwisseling van goederen en diensten tussen de klant en de leverancier documenteert.

Bovendien heeft hij fiscale attributen, omdat hij door de belastingautoriteiten wordt gebruikt voor het berekenen van de corresponderende belasting bij iedere commerciële operatie.

Deze dubbele functionaliteit rechtvaardigt de ontwikkeling van specifieke wetten voor facturering in het algemeen en elektronische facturering in het bijzonder. Wetten die zich aanpassen aan de realiteit van ieder land, en die vaak gericht zijn op de creatie van mechanismen voor het garanderen van de integriteit en authenticiteit van het elektronische document door middel van systemen voor digitale ondertekening.

In andere gevallen worden aanvullende mechanismen gecreëerd voor de controle van de verschuldigde belastingen in iedere elektronische factuur. Daarvoor worden processen voor fiscale controle geïmplementeerd in de vorm van elektronische codes, die toegevoegd moeten worden aan de facturen opdat deze geldigheid krijgen. Dit zorgt voor een aanzienlijke afname van fraude, reden waarom veel landen, met name in Latijns-Amerika, de elektronische factuur verplicht hebben gesteld voor praktisch 100% van alle commerciële transacties.

Het EDICOM Global e-Invoicing Platform implementeert verzendoplossingen die zijn aangepast aan de bijzonderheden en technische en wettelijke specificaties van ieder land. Daarvoor worden complexe systemen voor mapping van data ontwikkeld, die zorgen voor aanpassing van de datastructuren in je ERP aan de verschillende formats die in iedere regio gelden. Deze aanpassingen omvatten ook ondertekeningsprocessen en de registratie van fiscale controlecodes die gelden in ieder land waarin je bedrijf opereert.

Integriteit & Authenticiteit

     

Fiscale Controle

Integriteit is de kwaliteit die het mogelijk maakt om te verifiëren dat een factuur in de loop der tijd niet is aangepast.

Authenticiteit maakt het mogelijk om te bepalen wat de oorsprong is van het document en dat dit niet vervangen is

In veel gevallen is het gebruik van de elektronische factuur verplicht, en wordt het gebruik van elektronische codes vereist die zijn uitgegeven door de bevoegde fiscale autoriteit.

Een factuur die niet beschikt over deze codes, heeft geen geldigheid voor de klant.

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

  • Grotere efficiency in administratieve processen.
  • Kostenreductie.
  • Eliminatie van menselijke fouten.
  • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
  • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
  • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
  • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
  • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.