buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

HomeOplossingenGlobal e-InvoicingWaarom Global e-InvoicingWaarom een Global e-Invoicing oplossing

Global e-Invoicing

Waarom een Global e-Invoicing oplossing

Mandatory einvoicing  

Internationaliseringsprocessen: Bedrijven ondernemen hun activiteiten in gemondialiseerde markten en beheren hun commerciële, logistieke en fiscale operaties in een transnationaal kader, wat de aanpassing vereist van hun administratieve – en datatransmissieprocessen aan deze nieuwe realiteit.

   
einvoicing: centralized information system  

Gecentraliseerde Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen: De centralisatie van informatiesystemen is een tendens bij multinationale bedrijven. Deze centralisatie impliceert de toegang van alle gebruikers in ieder land tot één enkel ERP, en hoewel dit voordelen oplevert in termen van efficiency, kosten en controle op corporate processen, vereist het ook dat het informatiesysteem in staat is om te factureren conform de bijzonderheden van ieder land waar het gebruikt wordt.

   
einvoicing: Centralized IT department management   Gecentraliseerd ICT beheer: Het paradigma van de internationalisering beïnvloedt multinationals ook qua organisatie en beheer van hun ICT-middelen. Op dit ogenblik is er een tendens om alle informatiediensten van een bedrijf te centraliseren en dus ook degene die te maken hebben met EDI. Deze transversale organisatie wordt gerealiseerd door middel van een mondiale ICT-afdeling of een Shared Services Centre, dat diensten verleent aan alle geledingen van het bedrijf. Met dit nieuwe model voor ICT-beheer is het nodig om te beschikken over oplossingen voor datatransmissie zoals de elektronische factuur, die ontworpen zijn voor transparante en gemakkelijke integratie in ieder type organisatiestructuur.
   
einvoicing: Legal bindings   Wettelijke consequenties: Facturen dragen bij aan het documenteren van een contractuele relatie, waarin de rechten en plichten worden vastgelegd van degene die het document verstuurt en degene die de daarin gespecificeerde goederen of diensten verkrijgt. Het gaat dus om een essentiële transactie die rechtens aangepast dient te worden aan de wetgeving van ieder land waarin hij wordt gebruikt. In dit scenario is het handig om te beschikken over een serviceprovider, die in staat is om de nodige aanpassingen te doen aan de structuur van de gegevens die worden gegenereerd door de gecentraliseerde informatiesystemen, opdat de facturen worden aangepast aan de geldende regelgeving in het land van de afzender.
   
einvoicong: tax implications   TFiscale implicaties: De elektronische factuur kan bijdragen aan de implementatie van controlemechanismen, die kunnen leiden tot een aanzienlijke afname van belastingontduiking en verbetering van de belastinginning. Een groot aantal landen, vooral in Latijns-Amerika, heeft wetgeving opgesteld met betrekking tot de elektronische factuur en heeft deze verplicht gesteld voor een toenemend aantal emittenten. Zij moeten het elektronische document voorzien van elektronische codes voor fiscale controle, die in de praktijk neerkomen op een online aangifte van de verschuldigde belastingen bij de bevoegde belastingautoriteiten.
   
einvoicing: Operational advantages   Operationele voordelen: Los van de wettelijke en fiscale implicaties, biedt de elektronische factuur een scala aan operationele voordelen voor de verzender en ontvanger ervan. De mogelijkheid om de documenten te integreren met de beheersystemen, de onmiddellijkheid van verzending en bezorging, of de grotere veiligheid die het digitale proces met zich meebrengt in vergelijking met het traditionele model, zorgen voor een drastische toename van de efficiency van de administratieve processen en een kostenreductie die kan oplopen tot 90%, vergeleken met hetzelfde proces op basis van papier.
   

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

  • Grotere efficiency in administratieve processen.
  • Kostenreductie.
  • Eliminatie van menselijke fouten.
  • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
  • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
  • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
  • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
  • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.