buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

Global e-Invoicing

Wat is e-Invoicing

Een elektronische factuur is qua functie identiek aan een papieren factuur en kenmerkt zich doordat hij langs elektronische weg verstuurd wordt naar de ontvanger, met behoud van de juridische waarde maar met extra beveiligingsmogelijkheden.

Het aanmerken van de elektronische factuur als een geldig origineel document, betekent dat een aparte procedure met specifieke condities nodig is, die is vastgelegd in de belastingwetgeving van de landen waar de elektronische factuur gebruikt gaat worden:

Mandatory einvoicing  

Verplicht: Diverse landen hebben de elektronische factuur al in meer of mindere mate verplicht gesteld. In Latijns-Amerika zijn er verschillende landen waar e-invoicing verplicht is om zo de belastinginning en fiscale controle te verbeteren. In Europa stellen bepaalde landen e-invoicing aan publieke administraties verplicht, met het doel om de transparantie te vergroten en de efficiency van processen te verbeteren.

   
Administrative procedures   Voorafgaande administratieve handelingen: Sommige landen hebben verplichte aanmeldingsprocedures, bewijzen, certificaten, etc, waaraan voldaan moet zijn voordat een bedrijf elektronische facturen kan gaan versturen of ontvangen.
   
Invoice schema   Formats: In de meeste gevallen is het format waarin het elektronische document gestructureerd dient te worden, genormaliseerd met XML als meest algemeen gebruikte taal.
   
Tax control codes   Fiscale controlecode: De meeste modellen omvatten een mechanisme dat een elektronische code toevoegt aan het document, wat het geldig maakt voor belastingdoeleinden.
   
electronic signature   Elektronische handtekening: Er zijn verschillende elektronische handtekeningsystemen ontworpen om de integriteit en authenticiteit van facturen te garanderen.
   
einvoice safekeeping   Bewaring: Opslag van de originele elektronische documenten onder bepaalde condities door de afzender en/of ontvanger is vereist.
   

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

  • Grotere efficiency in administratieve processen.
  • Kostenreductie.
  • Eliminatie van menselijke fouten.
  • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
  • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
  • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
  • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
  • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.