buscar

Winstgevendheid als principe
We dragen bij aan de optimalisatie van uw commerciële relaties

Electronic VAT Compliance

RTIR in Hongarije, real-time rapport met factuurgegevens

Sinds 1 juli 2018 is in Hongarije een real-time Invoice Reporting (RTIR) systeem voor de rapportage van BTW-gegevens van kracht. De BTW-gegevens voor de uitgegeven facturen moeten elektronisch worden gedeclareerd bij de NAV (nationale belasting-en douaneadministratie).

 

Update: Nieuwe versie RTIR

Vanaf april 2020 eist de Hongaarse belastingdienst (NAV) dat alle belastingplichtigen XML-versie 2.0 van elektronische facturen in hun online rapportage gebruiken. Samen met deze update is ook het 'verplichtingen schema' ('online Számla') van de RTIR gewijzigd.

• De NAV testomgeving werkt voor de nieuwe versie 2.0 sinds 15/10/2019.

• Bedrijven kunnen vanaf februari 2020 hun vereiste factuurgegevens rapporteren met versie 2.0.

• Alle bedrijven moeten verplicht overstappen op versie 2.0 op 01/04/2020 om 00:00.

• Vanaf 2021 moeten bedrijven ook facturen rapporteren die zijn uitgegeven aan niet-rechtspersonen (B2C) en intracommunautaire vennootschappen moeten hun facturen aan de NAV declareren.

Betrokken bedrijven

Dit systeem is verplicht voor facturen met meer dan HUF 100.000 (ca. 320 EURO) aan BTW. Vanaf juli 2020 wordt deze beperking verwijderd en moeten alle facturen, ongeacht het bedrag, aan de NAV worden gedeclareerd.

Deze verplichting geldt voor alle ondernemingen die in Hongarije voor BTW-doeleinden zijn geregistreerd.

Informatie en deadlines

De verbinding met de Hongaarse belastingdienst (NAV) geschiedt via een webservice. Elke gebruiker moet zich registreren in het NAV-systeem en een technische gebruiker aanmaken om de gegevens naar het online platform te kunnen verzenden.

De NAV retourneert een status van elk toegezonden factuurrapport. De aangifte van de BTW-gegevens wordt onmiddellijk, zonder menselijke tussenkomst, elektronisch uitgevoerd.

Formaat

Het vereiste formaat voor het verzenden van factuurgegevens is XML.

Echter, bedrijven moeten hun systemen gereed hebben voor het verzenden van SAF-bestanden wanneer dit wordt vereist door de belastingdienst. Deze informatie bevat:

• Grootboek, klanten, leveranciers en BTW.

• Debiteuren.

• Crediteuren.

NAV-meldingen

De NAV voert een validatie van elk document uit en, als dit voldoet aan de vastgestelde vereisten, stuurt een bericht terug naar de afzender met de status van elke verzonden factuur. Dit bericht is elektronisch in XML-formaat, en het is mogelijk om deze reacties te integreren in de ERP van de afzender voor meer gemak en souplesse bij het verwerken van informatie. De statussen die de NAV rapporteert zijn: technische fouten, die verhinderen dat de NAV de factuur accepteert; kennisgeving van een semantische fout, maar die de acceptatie van de factuur en de bevestiging van de acceptatie van de factuur niet verhindert.