buscar

Winstgevendheid als principe
We dragen bij aan de optimalisatie van uw commerciële relaties

Electronic VAT Compliance

SAF-PT voor facturen en elektronische boekhouding in Portugal

In 2008 lanceerde de Direcção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI) een project voor elektronische declaratie van facturen, transportdocumenten en boekhoudkundige mutaties in XML-formaat, genaamd SAF-T. De eigenlijke expansie begon echter in 2013 met een wetswijziging om bedrijven te laten migreren naar het SAFT-PT elektronische systeem. Vanaf dat moment moesten alle Portugese bedrijven hun ERP's geleidelijk aanpassen en automatische communicatiekanalen met de DGCI genereren.

De structuur van de gegevens is gedefinieerd in Portaria nr. 302/2016 van 2 december, die de informatie bevat die vereist is in elk van de verplichte bestanden.

Dit zijn de drie documenten die elektronisch aan de Portugese belastingdienst moeten worden toegezonden:

SAFT-PT Accounting

Elektronische boekhouding met SAFT-PT

Sinds 1 juli 2018 moeten de systemen de informatie kunnen registreren die nodig is om het boekhoud dossier te genereren en kunnen bedrijven zo alle boekhoudkundige gegevens elektronisch aan de belastingdienst melden in SAFT-PT-formaat.

 

Deze verklaring kan maandelijks of jaarlijks zijn. Het nieuwe SAF-PT boekhoudbestand dient de volgende controle velden te bevatten:

 

 Lijst met artikelen   Lijst met klanten    Lijst met leveranciers    BTW-regimes   Boekhoudkundige bewegingen  Rekeningschema
 
SAFT-PT eInvoicing

De elektronische factuur in Portugal

De elektronische factuur, die in dit geval ook de elektronische BTW-aangifte bevat, is in april 2014 in werking getreden op verplichte basis.

De elektronische BTW-aangifte in SAFT-PT-indeling moet worden gedaan vóór de 25e van elke maand.

 

De autoriteiten eisen dat facturen en leveringsnota's opeenvolgend worden gegenereerd en een proces van encryptie doorlopen, waarbij de elektronische handtekening, de gegevens van de vorige factuur en de controlesystemen van het proces van generatie van het bestand worden geïmplementeerd.

 
SAFT-PT Transport document

Elektronische vervoersdocumenten in Portugal

BTW-belastingplichtigen moeten vóór verplaatsing van de goederen aan de Portugese belasting-en douaneautoriteiten (AT) de vervoersdocumenten toesturen.

Voor dit proces van aangifte van elektronische vervoersdocumenten, automatiseert de EDICOM-oplossing de verzending van de gegevens in real-time via Webservice aan de belastingdienst, die de autorisatiecode afgeeft.

 

De oplossing ontvangt de code automatisch en integreert deze in het vervoersdocument. Deze code faciliteert het goederenverkeer.