buscar

Supply Chain Management
Optimaliseer voorraden door implementatie van CRP/VMI

CRP-VMI

Componenten

De realisatie van een project voor Vendor Management Inventory of CRP (Continuous Replenishment Planning), is gebaseerd op een permanente samenwerking tussen klant en leverancier voor een continue productbevoorrading die is aangepast aan de reële behoefte. Er is een voorafgaand akkoord nodig tussen de partijen, waarin de criteria worden gespecificeerd voor de levering van producten voor wat betreft minimale hoeveelheden, bestelniveau, buffervoorraad, transportunit, etc.

Er is een EDI (Electronic Data Interchange) systeem nodig voor de uitwisseling van gegevens over stocks en verkopen.

Deze gegevens dienen behandeld te worden met specifieke CRP/VMI applicaties, die in staat zijn om berekeningen te maken voor het plannen van de productleveringen.

Voordelen

  • Voorraadtekorten verdwijnen.
  • Kleinere voorraden in de magazijnen van de klant en de leverancier.
  • Optimale planning en inzet van middelen bij de productie en levering van het product. 
  • Kortere leveringstermijnen.
  • Reductie van de operationele - en financieringskosten.
  • Toename van de verkopen.

Gerelateerde documentatie