buscar

Worldwide EDI
Wissel EDI documenten uit met al je partners

 

Electronic Data Interchange

EDICOM EDI Web Solution

 
EDI Features KARAKTERISTIEKEN

De Web EDI oplossingen presenteren een online omgeving die de afzenders van berichten in staat stelt om handmatig de content van hun documenten in te voegen via eenvoudige gepersonaliseerde formulieren voor iedere transactie.

Het beheer van de communicatie en verzending van de EDI documenten gebeurt via gegevensbewerkingsschermen die toegankelijk zijn via het web en een simpele browser.

Het gaat hier om oplossingen voor snelle ingebruikname en met lage kosten die het mogelijk maken om te beginnen met een complete uitwisseling van EDI communicaties met je netwerk van zakenpartners, zonder dat je enige aanpassing hoeft te doen aan je beheersystemen.

 
EDI User VOOR WIE IS HET BEDOELD

Aangezien het hier om een handmatig model gaat, is de directe betrokkenheid vereist van een gebruiker voor het controleren van de binnenkomende berichten en het registreren van de informatie in de verzonden documenten.

Hoewel de weboplossingen volledige omgevingen bieden voor de uitwisseling van ieder soort EDI bericht, zijn het oplossingen die bedoeld zijn voor bedrijven die weinig berichten beheren en een beperkt volume aan transacties uitwisselen via EDI.

 
EDI How it works HOE WERKT HET

De gebruiker maakt verbinding met een webportal waar hij zich aanmeldt met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hij heeft onmiddellijk toegang tot een beheeromgeving van waaruit hij zijn EDI oplossing kan monitoren voor het genereren van nieuwe documenten, het bekijken en verwerken van ontvangen berichten, het toevoegen van nieuwe ontvangers, het behandelen van incidenten, etc.

Het versturen van nieuwe EDI berichten gebeurt via specifieke schermen voor het invoeren van gegevens, die zijn aangepast aan de behoeften van de ontvanger. De Web EDI oplossing van EDICOM gebruikt in feite schermen die zijn aangepast aan de EDI gidsen van de belangrijkste nationale, continentale en internationale retailers.

De Web EDI tool van EDICOM maakt een hoge graad van automatisering mogelijk van de constructie van sommige EDI documenten zoals facturen, die gebaseerd kunnen worden op de koopopdrachten die via de eigen systemen zijn ontvangen.

 

Voordelen

  • Eliminatie van papier.
  • Betere afhandeling van de informatie.
  • Reductie van kosten voor afhandeling en opslag.
  • Afname van fouten.
  • Betere service aan de klant.
  • Kortere factureringscyclus.