buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

HomeOplossingenGlobal e-InvoicingEDICOM Platform Architectuur

Global e-Invoicing

EDICOM Platform Architectuur

Het EDICOM Global e-invoicing Platform formuleert een geheel aan oplossingen die onderling samenwerken, wat resulteert in het meest complete internationale platform voor elektronische facturering dat op de markt verkrijgbaar is.

integration einvoicing module

Integratiemodule
Deze module regelt het maken van de verbindingen met je interne beheersysteem, voor de integratie van de verzending en ontvangst van facturen.

Deze functionaliteit garandeert het ongeassisteerd functioneren van je elektronische factureringsoplossing, die zorgt voor de transformatie van de datastructuren naar de vereiste standaarden, de implementatie van het afgesproken digitale ondertekeningssyteem, of het beheer van de processen voor online aangifte die zijn voorgeschreven door de geldende wetgeving.

 

einvoicing validation module

Validatiemodule
De verzonden en ontvangen facturen worden syntactisch geanalyseerd en gevalideerd, om te garanderen dat ze voldoen aan alle technische specificaties die ieder factureringsmodel vereist.

Deze module zorgt ook voor semantische validatie, om te garanderen dat de informatie in ieder document is vormgegeven volgens de daarvoor geldende handleiding, zodat deze overeenkomt met de vereisten van iedere commerciële partner.

einvoicing legal module

Legal Compliance Module
Dit is één van de cruciale elementen van platform voor elektronische facturering van EDICOM.

Deze module integreert de technische en wettelijke specificaties van ieder digitaal factureringssysteem in de verschillende landen waarvoor de oplossing is geconfigureerd, zowel voor wat betreft de verzending als de ontvangst van gegevens.

Het betreft hier een module die communiceert met de “integrator” van het platform, en die op ieder moment aangeeft welke handelingen uitgevoerd moeten worden ten aanzien van de gegevens van elke factuur, opdat voor 100% voldaan wordt aan de geldende wetgeving van ieder land.

einvoicing communications module

Communicatiemodule
HOp dit punt aangekomen, is de elektronische factuur gereed om naar zijn bestemming verstuurd te worden.

Op dit moment zorgt de communicatiemodule voor identificatie van de ontvanger van het elektronische document en voor de automatische bezorging. Er wordt verbinding gelegd via het met de ontvanger afgesproken communicatieprotocol en de controle-ACK worden gerapporteerd, zodat de verzender op ieder moment weet wat de status is van zijn bericht. Het is belangrijk om te vermelden dat het platform B2B2G verbindingsmechanismen ontwikkelt, die de verbinding mogelijk maken met private partners of met Publieke Administraties of Diensten.

einvoicing management module

Managementmodule
Deze module creëert een via het web toegankelijke omgeving, van waaruit het mogelijk is om het platform te beheren en te monitoren.

Het platform voor elektronische facturering van EDICOM staat het toe om verschillende beheerinterfaces te definiëren, op basis van de specifieke behoeften van de gebruikers en beheerders van het systeem. Zo is het mogelijk om verschillende beheermodules te implementeren per land, die zich aanpassen aan de eigenschappen va de gebruikers in termen van taal en specifieke functionaliteiten die toegspitst zijn op de bijzonderheden van hun specifieke proces voor elektronische facturering.

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

  • Grotere efficiency in administratieve processen.
  • Kostenreductie.
  • Eliminatie van menselijke fouten.
  • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
  • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
  • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
  • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
  • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.