buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

HomeOplossingenGlobal e-InvoicingOplossingen voor Verzendinge-Invoicing voor Publieke Administraties

Global e-Invoicing

e-Invoicing voor Publieke Administraties

e-Invoicing voor Publieke Administraties

De efficiency, snelle respons en verbeteringen in het beheer die het gebruik van de elektronische factuur met zich meebrengen, hebben de Europese Unie ertoe aangezet om een unieke digitale agenda te bepalen. Deze streeft ernaar de publieke administratie dichter bij de burgers te brengen en het beheer van alle lidstaten te verbeteren.

In deze context verandert de elektronische factuur in een cruciaal instrument voor het verbeteren van de relatie tussen de publieke administratie en haar gemeenschap van leveranciers en crediteurs. De grotere veiligheid bij het proces van verzending, of de verbetering van de administratieve processen van de crediteurenafdelingen, zijn gunstig voor het oorspronkelijke doel dat gedefinieerd is in de digitale agenda van de EU.

Het Global e-Invoicing Platform van EDICOM vereenvoudigt de verzending van elektronische facturen conform de specificaties van de verschillende Europese publieke administraties.

Dit soort oplossingen zorgt voor andere uitdagingen, waarbij de communicatie één van de meest belangrijke en moeilijkste aspecten is om te managen, aangezien dit de ontwikkeling impliceert van verschillende point-to-point connectoren al naar gelang de concreet aan te sluiten administraties.

Een paar voorbeelden van Europese publieke administraties die hun leveranciers en crediteurs verplichten tot het gebruik van de elektronische factuur:

Frankrijk

Tussen 2017 en 2020 moeten alle leveranciers van de publieke administraties zich aansluiten bij het systeem voor elektronische facturering.

Deze aansluiting vindt geleidelijk plaats op basis van de grootte van het bedrijf, waarbij de grootste zich het eerst aansluiten. Het systeem staat de verzending toe van gestructureerd XML of digitaal ondertekende PDF's. Alle facturen moeten verzonden worden via het “Portal Chorus” van de administraties.

Spanje

De leveranciers van de publieke administraties moeten elektronisch factureren met gebruik van een XML format dat bekend staat als FACTURAe.

Het document moet digitaal ondertekend zijn en verstuurd worden naar de administraties via het “Punto General de Entrada de Facturas” waarop de ontvangende administratie is aangesloten.

www.facturae.com

Italiƫ

De Italiaanse publieke administratie eist van haar leveranciers de verzending van een XML bestand dat digitaal is ondertekend met een elektronisch tijdstempel. De verzending van facturen gebeurt via het SdI(Sistema di Interscambio) van de administratie.

De verzenders en ontvangers van facturen dienen deze te bewaren in overeenstemming met het zogenaamde “Conservazione Elettronica” proces.

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

  • Grotere efficiency in administratieve processen.
  • Kostenreductie.
  • Eliminatie van menselijke fouten.
  • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
  • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
  • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
  • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
  • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.