buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

Global e-Invoicing

Compliant inbound e-Invoices Solution

Compliant inbound e-Invoices Solution

Het EDICOM Global e-Invoicing Platform implementeert oplossingen voor de ontvangst van elektronische facturen, die zijn aangepast aan de vereisten van grote ontvangers die in een internationale omgeving opereren.

Deze oplossing is gebaseerd op het in werking stellen van vijf cruciale services, die de processen voor ontvangst van alle facturen van je leveranciers vereenvoudigen:

Ontvangst van Facturen

Het B2B communicatienetwerk van EDICOM biedt je leveranciers meerdere alternatieven voor het veilig versturen van hun elektronische facturen. Onze communicatie infrastructuur biedt private connectiviteit via ons VAN EDICOMNet, of via specifieke point-to-point communicatieservices zoals AS2, OFTP2, etc.

Wettelijke Validatie

Het Global e-Invoicing Platform integreert controleservices die analyseren of alle ontvangen facturen voldoen aan de technische en wettelijke specificaties die gelden voor ieder land waarin je opereert. Deze module wordt permanent geactualiseerd met de aanpassingen en vernieuwingen die in elk land plaatsvinden, en weigert documenten die niet voldoen aan de eisen.

Syntactische en Semantische Validatie

De facturen die de wettelijke toets doorstaan, worden onderworpen aan een tweede controleproces om te verifiëren of ze voldoen aan de eisen van het platform op punten zoals formats, aanpassing aan EDI-gidsen of de aanwezigheid van de minimaal vereiste gegevens.

Wettelijke archivering

De documenten worden opgeslagen in een datacenter met hoge beschikbaarheid en met inachtneming van de hoogste standaarden op het gebied van beveiliging. Deze opslag vindt bovendien plaats conform de wetgeving van ieder land, zodat elke factuur wordt opgeslagen voor de wettelijk voorgeschreven termijn en conform de specificaties van iedere regio (elektronische ondertekening, tijdstempels, toegankelijkheid voor controlerende instanties, etc.).

Integratie met je beheersysteem

De facturen worden ten slotte onderworpen aan een proces van datatransformatie voor integratie met je ERP. Het platform implementeert verschillende beheeromgevingen, zodat gedecentraliseerd beheer en integratie per land of regio mogelijk is.

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video

Voordelen

 • Grotere efficiency in administratieve processen.
 • Kostenreductie.
 • Eliminatie van menselijke fouten.
 • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
 • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
 • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
 • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
 • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.

Voordelen

 • Grotere efficiency in administratieve processen.
 • Kostenreductie.
 • Eliminatie van menselijke fouten.
 • Kortere tijden voor bezorging en inning van facturen.
 • Grotere veiligheid van commerciële transacties.
 • Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen.
 • Eliminatie van papier in het dagelijks administratief beheer.
 • Soepele, veilige en legale opslag van de facturen.