buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

Global e-Invoicing

Vendor Portal e-Invoices

Vendor Portal

Het EDICOM Partner Web Portal is ontworpen om ontvangers te integreren met een laag volume aan facturen, die doorgaans documenten versturen via traditionele media zoals post, email of fax. Dit verhindert de integratie van hun te betalen facturen in het beheersysteem.

Voor deze gevallen ontwerpen we een service die is aangepast aan je behoeften en die gebruik maakt van easy-access webportals voor je leveranciers, waar de aan jou geadresseerde facturen worden vastgelegd met behulp van simpele invulformulieren.

Op deze manier worden de in dit portal geregistreerde facturen automatisch geïntegreerd met je interne beheersysteem, wat tijd bespaart en de operationele kosten vermindert.

Karakteristieken

Tweerichtingsverkeer: Je kunt het gebruiken voor het versturen van inkoopopdrachten aan je netwerk van leveranciers.

Ondersteuning bij de aanmaak van facturen: De ontvangen inkoopopdrachten vormen de basis om het proces van aanmaak van de facturen te lanceren. Zo worden de aangemaakte facturen gebaseerd op de gegevens in de opdracht, wat het creëren van nieuwe documenten door de leverancier versnelt en vereenvoudigt.

Importeren van facturen: Het is mogelijk om functionaliteiten te integreren voor het importeren van gegevensbestanden. Dus als je leverancier in staat is om een in XML, CSV, text, etc. gestructureerd bestand aan te maken, kan je een import assistent implementeren die het aanmaakproces van facturen vereenvoudigt.

Wettelijk: Het portal implementeert mechanismen voor validatie die verifiëren dat de gegenereerde factuur voldoet aan de technische en wettelijke specificaties die gelden in ieder land.