buscar

Global einvoicing
Internationaal Platform voor elektronische facturering

Global e-Invoicing

Ontdek de voordelen van Global e-Invoicing

Grotere efficiency in administratieve processen

Creatie, verzending, ontvangst en mechanisatie in het managementsysteem worden onmiddellijk en automatisch uitgevoerd. Verzend- en ontvangsttermijnen worden zo gereduceerd, afhandelingsfouten vermeden en controleren en herstellen van het factureringsarchief wordt eenvoudiger.

Kostenreductie

De kosten van aanmaak, verzending en archiveren van facturen worden drastisch gereduceerd, zowel voor de afzender als de ontvanger. Vanuit verschillend perspectief uitgevoerde studies hebben uitgewezen dat deze besparingen kunnen oplopen tot 90% vergeleken met traditionele factureringsprocessen.

Kortere termijnen van bezorging en incasso van facturen

De efficiency van de processen voor verzending en ontvangst, de onmiddellijkheid en het vrijwel elimineren van fouten bij de aanmaak van facturen, zorgen voor verkorting van de incassotermijn.

Grotere veiligheid

De mogelijkheid om facturering te managen via communicatieservices zoals VAN's (Value Added Networks), zorgt voor correcte verzending en ontvangst. Tegelijkertijd stellen elektronische ondertekeningsprocessen de afzender en ontvanger in staat om de integriteit en authenticiteit van de facturen te waarborgen.

Automatische processen voor ontvangst en integratie van facturen

De ontvangst van facturen in elektronisch formaat, stelt je in staat om validatie- en vergelijkingsprocessen te automatiseren op basis van de in het document opgenomen gegevens. De elektronische oorsprong van het document staat automatische integratie en registratie in het systeem toe en maakt het gereed voor verwerking van de betaling, bijna zonder menselijke interventie.

White Paper: e-Invoicing situation in Latin America

Global e-Invoicing edicom video